തട്ടത്തുമല നാട്ടുവർത്തമാനം

Friday, February 13, 2015

എം.ആർ.എ വാർഷികം 2014 ഡിസംബർ 31


എം.ആർ.എ വാർഷികം 2014 ഡിസംബർ 31 

തട്ടത്തുമല മറവക്കുഴി റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ (എം.ആർ.എ) വാർഷികം 2014 ഡിസംബർ 31 ശനിയാഴ്ച നടന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ.

പതാക ഉയർത്തൽ


പതാക ഉയർത്തി


ഉഘാടനം-കെ.ജി.പ്രിൻസ് (കിളിമാനൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്)


അംബികാ കുമാരി, (വാർഡ് മെമ്പർ പഴയകുന്നുമ്മേൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്)


ബേബി ഹരീന്ദ്രദാസ് (ഫ്രാക്ക്)


താജുദീൻ (എം.ആർ.എ.പ്രസിഡന്റ്)


കെ.ജി.പ്രിൻസ് (കിളിമാനൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്)


അംബികാ കുമാരി, വാർഡ് മെമ്പർ


ബേബി ഹരീന്ദ്രദാസ് (ഫ്രാക്ക്)


താജുദീൻ, എം.ആർ.എ പ്രസിഡന്റ്


രാജസേനൻ, എം.ആർ.എ സെക്രട്ടറി 


ഭാർഗ്ഗവൻ സാർ (എം.ആർ.എ രക്ഷാധികാരി)


പള്ളം ബാബു (ആർ വിജയകുമാർ),  എം.ആർ.എ ട്രഷറർ


അബ്ദുൽ അസീസ്


സി.ബി.അപ്പു


ഇ.എ.സജിം 


എസ്.സലിം


മുതിർന്ന പൗരനെ ആദരിക്കൽ


സമ്മാാനദാനം


സമ്മാനദാനം


സമ്മാനദാനം


സമ്മനദാനം


സമ്മാന ദാനം


സദസ്സ്