തട്ടത്തുമല നാട്ടുവർത്തമാനം

Thursday, October 23, 2014

ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാറിന് അവാർഡ് നൽകി


മികച്ച പൊതു പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ്  എ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാറിന് നൽകി

തട്ടത്തുമല എൻ. ബാഹുലേയൻ മെമ്മോറിയൽ സാംസ്കാരിക വേദി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകനുള്ള ആദ്യ അവാർഡിനും ആദരവിനും   ശ്രീ.എ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാർ‌ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 7-10-2014 ചൊവ്വാഴ്ച  വൈകുന്നേരം തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന എൻ.ബാഹുലേയൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ വച്ച് പ്രസ്തുത അവാർഡും   ആദരവും നൽകി. പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകൻ ശ്രീ. ബാലു കിരിയത്ത് ആണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അവാർഡ് ദാനവും നിർവഹിച്ച‌ത്. പ്രദേശത്തെ  രാഷ്ട്രീയ-‌സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ  പ്രമുഖവ്യക്തികൾ   പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു.  പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.


സ്വാഗതം: ബി.ഹീരലാൽ

ഉദ്ഘാടനപ്രസംഗം: പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകനും ഗാന രചയിതാവുമായ ശ്രീ. ബാലു കിരിയത്ത്.

പ്രശസ്തി പത്രം  വായിക്കുന്നു.

പ്രശസ്തി പത്രം  വായിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും നല്ല പൊതു പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ്  ശ്രീ. എ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാറിന്  ബാലു കിരിയത്ത് നൽകുന്നു

ഡോ.ഷറഫുദീൻ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാറിനെ ആദരിക്കുന്നു. 

ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാറിന്റെ മറുപടി പ്രസംഗം.


ജഡ്ജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം എം. വിജയകുകുമാർ സാറിനെ  പഴയകുന്നുമ്മേൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ്. രഘുനാഥൻ ആദരിക്കുന്നു.

തുളസിസാറിനെ ഡോ.ഷറഫുദീൻ  ആദരിക്കുന്നു.

പ്രശസ്തി പത്രം

  
എൻ. ബാഹുലേയൻ  സ്മാരക ശില്പം

Tuesday, October 7, 2014

എൻ.ബാഹുലേ‌യൻ അനുസ്മരണവും അവാർഡ് ദാനവും ഇന്ന്


എൻ.ബാഹുലേ‌യൻ അനുസ്മരണവും അവാർഡ് ദാനവും ഇന്ന് 

എ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാർ

മികച്ച പൊതു പ്രവർത്തകനുള്ള അവാർഡ് എന്റെ പിതാവ് എ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാറിന് ആണെന്ന വിവരവും സന്തോഷവും ഇതിനാൽ പങ്ക് വയ്ക്കുന്നു.

എൻ. ബാഹുലേയൻ മെമ്മോറിയൽ സാംസ്കാരിക വേദി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പൊതുപ്രവർത്തകനുള്ള ആദ്യ അവാർഡിനും ആദരവിനും അർഹനായിരിക്കുന്നത് എന്റെ പിതാവ് ശ്രീ.എ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് സാർ അവർകൾ ആണ്. ഇന്ന് (7-10-2014 ചൊവ്വ‌) വൈകുന്നേരം തട്ടത്തുമല ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന എൻ.ബാഹുലേയൻ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ വച്ച് പ്രസ്തുത അവാർഡ് ദാനവും ആദരവും നൽകും. പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകൻ ശ്രീ. ബാലു കിരിയത്ത് ആണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും അവാർഡ് ദാനവും നിർവഹിക്കുന്നത്. വിവിധ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നായകൻമാർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കും. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.