തട്ടത്തുമല നാട്ടുവർത്തമാനം

Monday, March 9, 2015

മുങ്ങി മരിച്ചു


മുങ്ങി മരിച്ചു 

തട്ടത്തുമല, 2015 മാർച്ച് 8:  തട്ടത്തുമല ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസിലെ ഒരു പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയും ഒരു പ്ലസ് ടൂ-വിദ്യാർത്ഥിയും ഇവരുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ നീന്താനിറങ്ങി മുങ്ങി മരിച്ചു. തട്ടത്തുമല നെടുമ്പാറ- വട്ടപ്പച്ചയിലാണ് സംഭവം. മൃതുദേഹങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിൽ. പോസ്റ്റ് മാർട്ടത്തിനു ശേഷം നാളെ (2015 മാർച്ച് 9) ഉച്ചയോടെ സംസകരിക്കും. ഈ കുട്ടികളുടെ ദാരുണമായ മരണത്തിൽ അഗാധമായ ദു:ഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

No comments: