തട്ടത്തുമല നാട്ടുവർത്തമാനം

Saturday, October 9, 2021

വൈ.സണ്ണി അന്തരിച്ചു

 

തട്ടത്തുമല വിലങ്ങറ തങ്കച്ചൻ സാറിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ സണ്ണി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ  മരണപ്പെട്ടു. സണ്ണിയണ്ണന് ആദരാഞ്ജലികൾ!

No comments: