തട്ടത്തുമല നാട്ടുവർത്തമാനം

Monday, July 31, 2023

മരണം

മരണം  

തട്ടത്തുമല, 31-7-2023 തിങ്കൾ: തട്ടത്തുമല ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ മോഹനൻ മേശിരിയുടെയും ഗോപന്റെയും മാതാവ് രാധ (84) അല്പ സമയം മുമ്പ് തിരു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ മരണപ്പെട്ടു. മൃതദേഹം സ്വവസതിയിൽ അല്പ  സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരും. സംസ്കാരം നാളെ  (തിങ്കൾ).

No comments: